PROVINCIAS QUE DEBERAN FIRMAR EN SHANGHAI

ANHUI, JIANGSU,SHANGHAI,JIANGXI,ZHEIJIANG

PROVINCIAS QUE DEBERAN FIRMAR EN BEIJING

BEIJING, HENAN,HUBEI,SHANXI,SHAANXI,GANSU, HEBEI, HEILONGJIANG, JILLIN, LIAONING, QINGHAI,SHANDONG,SICHUAN, CHONGQUING,TIANJIN,MONGOLIA INTERIOR,NINGXIA,XINJIANG

PROVINCIAS QUE DEBERAN FIRMAR EN GUANGZHOU

GUANGDONG,GUANGXI,GUIZHOU,HUNAN,HAINAN,YUNNAN,FUJIAN,